کانتیکمپ | ابزار ماجراجویی در طبیعت
کانتیکمپ | ابزار ماجراجویی در طبیعت
برند
محدوده قیمت
1.200.00019.000.000
 • باد زن درجه آنالوگ ای آر بی ARB INFLATOR WITH GAUGE ARB
 • باد زن دیجیتال ای آر بی ARB DIGITAL INFLATOR
  3.950.000 تومان
 • برد نجات ترد پرو خاکی
  برد نجات ترد پرو خاکی TRED PRO DESERT SAND
  12.700.000 تومان
 • JACK-BASE
  پایه جک هیدرولیک و هایلیفت-10100111-ARB JACK BASE
  3.400.000 تومان
 • تسمه بکسل 10900 کیلوگرم تیمکس-T-MAX 10900KG STRAP
 • تسمه بکسل 11000 کیلوگرم TJM SNATCH STRAP 11000KG-867TJMS11000-TJM
 • تسمه بکسل 11000 کیلوگرم ای آر بی ARB SNATCH STRAP 11000KGا
  5.400.000 تومان
 • تسمه بکسل 8000 کیلوگرم TJM SNATCH STRAP 8000KG-867TJMS8000-TJM
 • تسمه بکسل 8000 کیلوگرم ای آر بی ARB SNATCH STRAP 8000KG
  4.000.000 تومان
 • تسمه بکسل 8000 کیلوگرم تیمکس-T-MAX 8000KG STRAP
 • تسمه مهار بار نایتایز کمجم CAMJAM® TIE DOWN STRAPS
 • تسمه مهار جغجغه ای آر بی 3 متری ARB Ratchet Tie Down 32mm x 3.0M
  1.850.000 تومان
 • تسمه مهار نایتایز
  تسمه مهار نایتایز کمجم DUAL CAMJAM TIE DOWN SYSTEM 12′ & 18
  1.300.000 تومان1.500.000 تومان
 • تفنگ باد مخصوص شلنگ ای آر بی ARB BLOW GUN 740108
 • جک ای آر بی-ARB JACK
 • جک بادی BUSHRANGER EXHAUST JACK-BUSHRANGER
 • جک هایلیفت -HILIFT JACK
  8.000.000 تومان
 • درپوش کوپلینگ شیلنگ کمپرسور هوا ARB HOSE COUPLING DUST CAP
 • درجه باد ای آر بی ARB TYRE PRESSURE GUAGE
 • درجه باد صفحه بزرگ ARB TYRE LARGE DIAL PRESSURE GUAGE-ARB508-ARB
 • باد خالی کن ای آر بی
  درجه باد و باد خالی کن ای آر بی ARB EZ TYRE DEFLATOR
 • درجه باد و باد خالی کن دیجیتال ای آر بی ARB DIGITAL TYRE DEFLATOR
  4.650.000 تومان
 • دستکش کار ای آر بی ARB RECOVERY GLOVES
 • AIR-CHUCK
  سری باد قفل دار مخصوص شیلنگ ای آر بی ARB TIRE AIR CHUCK WITH CLIP
  1.200.000 تومان
 • شکل نرم ای آر بی ARB SOFT SHACKLE
 • شکل نرم طنابی
  شکل نرم سری جدید ای آر بی ARB SOFT SHACKLE ARB2018
  3.500.000 تومان
 • شیلنگ فنری باد مخصوص کمپرسور ای آر بی ARB PUMP UP KIT
 • طناب ارتجاعی 12700 کیلوگرم BUBBA ROPER RENEGADE 28000-BUBBA ROPE
 • طناب ارتجاعی 8600 کیلوگرم BUBBA ROPER RENEGADE 19000-BUBBA ROPE